KLASSER OG TRENINGSTIDER

Tirsdag

Barn I (6-8år)
17:15 - 18:00

Barn II (9-12år)
18:00 - 19:00

Ungdom (13-15år)
19:00 - 20:00

Voksne (16år+)
20:00 - 21:00Torsdag

Barn I (6-8år)
17:15 - 18:00

Barn II (9-12år)
18:00 - 19:00

Ungdom (13-15år)
19:00 - 20:00

Voksne (16år+)
20:00 - 21:00Fredag (Kumitetrening)

Ungdom + Voksne
17:00 - 19:00